Vad är fördelen med att använda biobränsle som drivmedel istället?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »