Vad innebär ytinlärning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Ytinlärning innebär att man bara lär sig att rabbla saker utan att söka förståelse och förstå betydelsen. Detta är väldigt negativt då man i trafiken måste söka förståelse och vara säker på beslut man tar.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: