Varningslampan för ABS-systemet tänds under din färd, vad blir konsekvensen vid fortsatt körning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »