Du ska köra mot centrum, måste du ge tecken med körriktningsvisaren?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »