Hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h. Får du köra om den svarta bilen som kör något långsammare?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »