Vilket av följande alternativ är du skyldig att visa särskild hänsyn mot i trafiken?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.” (Trafikförordningen)

OBS! Detta skall inte tolkas som att du ska vara hänsynslös mot de resterande, utan att alla skall behandlas likvärdigt men extra mycket när det gäller dessa grupper.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: