Vem vänder du dig till om du vill ta del av de lokala trafikföreskrifterna?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »