Vilket är det största skälet till att de flesta vägar byggs om och förses med mitträcke?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »