Vad är den största anledningen till att erfarna förare oftast har bättre reaktionstid än oerfarna förare?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »