Vad är det första du bör göra när du kommer till en plats där en trafikolycka inträffat?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »