Är det tillåtet att köra om bussen i situationen på bilden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »