När behöver ett barn inte använda en särskild skyddsanordning, exempelvis bilbarnstol i bilen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »