Du startar bilen och upptäcker att ABS-varningslampan lyser en kort stund. Vad ska du göra?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »