Du startar bilen och upptäcker att ABS-varningslampan lyser en kort stund. Vad ska du göra?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“Kontrollampan för ABS-systemet ska tändas några sekunder i samband med start av motorn. Den får inte vara tänd under körning eller i samband med inbromsningar.” (Körkortsboken, upplaga 26, sida 131)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: