Om man har lastat ett högt föremål på tillkopplad släpvagn, vilken är den fria höjden i tunneln på bilden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »