Var bör du placera de bästa däcken, för att minska risken för sladd?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »