Du kommer fram till en vägkorsningen där denna orange vägskylt är uppsatt. Vad innebär vägmärket?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »