Du har stannat för att låta en gående passera ett övergångsställe, hur kan du på bästa sätt undvika missförstånd med personen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »