Du köper en bil som är 1 år gammal. När måste du registreringsbesiktiga den?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »