Du köper en bil som är 1 år gammal. När måste du registreringsbesiktiga den?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Om fordonet ändras, så att den inte längre stämmer med registreringsbeviset måste det registreringsbesiktas på nytt hos ett godkänt besiktningsföretag. Det ska ske inom en månad. Detta gäller t.ex. om man förser sin bil med släpvagnskoppling.” (Du och Jag i Trafiken, upplaga 30, sida 92)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: