Hur långt måste avståndet minst vara om man vill parkera på vägen, vid en järnvägkorsning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »