Vad kan följden bli av att köra ständigt med dimbakljuset tänd?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »