Bör du märka ut lasten på takräcket om lasten skjuter ut 50 cm bakom bilen i dagsljus?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »