I vilken av situationerna är det störst risk att du drabbas av fartblindhet?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »