Är det bra att köra defensivt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Ordet defensivt betyder försvarande eller värnande. Du ska som fordonsförare värna om ditt och andras liv och säkerhet i trafiken. (Du och Jag i Trafiken, upplaga 30, sida 111). Denna typ av körning är rekommenderad.

Motsatsen till defensiv körning är offensiv körning. Den som kör offensivt håller ofta för hög fart, gör riskabla omkörningar, tränger sina medtrafikanter, svänger med tjutande däck, rivstartar, tvärnitar etc. (Du och Jag i Trafiken, upplaga 30, sida 111) Denna typ av körning vittnar om inskränkthet, framfusighet och hänsynslöshet.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: