Du ska parkera din bil inom ett tättbebyggt område. Vilket alternativ är rätt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »