Hur ska du uppträda mot cyklisten i situationen som är på väg att passera cykelöverfarten?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »