Men hur stor andel minskar risken att skadas svårt vid en olycka om du använder ett trepunktsbälte, jämfört med om du inte använder något bälte?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »