Hur stor andel av de som dödats i trafikolyckor bär inte bälte vid olyckstillfället?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »