Alkohol och droger

Alkohol och droger

Du får aldrig framföra ett motordrivet fordon påverkad av alkohol eller droger. Du får inte heller låna ut ditt fordon till någon annan person som är påverkad. Om det visar sig att du kör påverkad med exempelvis en moped så kan även ditt B-körkort återkallas och vice versa.

Rattfylleri

  • Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille alkohol i blodet.
  • Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader.
  • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt kan du dömas till rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 0,2 promille.
  • Leder till indraget körkort eller krav på alkolås i 1 eller 2 år.

Grovt rattfylleri

  • Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille alkohol i blodet.
  • Straffet för grovt rattfylleri är böter eller fängelse i högst 2 år.
  • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt eller orsakar en olycka kan du dömas till grovt rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 1,0 promille.
  • Leder till indraget körkort eller krav på alkolås i 2 år.

Alkolås

Skulle du dömas för någon form av rattfylleri och får körkortet indraget så finns det möjlighet att ansöka om att få köra med ett installerat alkolås. Då får man ett körkort med villkor vilket innebär att du endast får köra den bil som har alkolåset installerat. Då måste man blåsa i en mätare för att kunna starta bilen.

Under den period som du innehar detta villkorskörkort så måste alkolåset genomgå en bilprovning varannan månad och du måste genomgå alkoholtester hos läkare var tredje månad. Du står själv för bilprovningen och läkarbesökens kostnader.

Detta är värt att ansöka om du har ett arbete som kräver att du har körkort. Dock gäller denna typ av körkort endast i Sverige och inte utomlands. Dessutom är du personligt ansvarig för alla blås som görs i alkolåset.

Att bjuda någon på alkohol som ska köra bil är straffbart då det räknas som medhjälp till rattfylleri. Du kan även bli straffad om du lånar du din bil till någon som är alkoholpåverkad.

Promille

Promille är ett mått som anger tusendelar. När en polis stannar dig så får du oftast blåsa i ett instrument som mäter hur mycket alkohol som finns i din utandningsluft. Promillehalten i din utandningsluft är hälften av den promillehalten i ditt blod. Det vill säga att om du har 0,1 promille i utandningsluften så har du 0,2 promille i alkohol i blodet.

Även om alkoholen försvinner ur din kropp så betyder det inte att du är som vanlig igen. Efter att alkoholen har lämnat kroppen så försämras körförmågan med 20 %. Med andra ord behöver man en återupphämtningstid efter den så kallade förbränningstiden. Förbränningstiden är den tid som det tar för alkoholen att lämna din kropp. Exempel nedan är en sammanställning av Systembolaget för en person som väger ca 70 kg:

Dryck och mängd Förbränningstid (ungefärlig)
Flaska lättöl, 33 cl (2,2 %) 1 timme
Burk folköl, 50 cl (2,8 %) 1,5 - 2 timmar
Flaska folköl, 33 cl (3,5 %) 1,5 - 2 timmar
Burk folköl, 50 cl (3,5%) 2 - 2,5 timmar
Flaska starköl, 33 cl (5,0 %) 2 - 2,5 timmar
Glas vin, 15 cl (12 %) 2 - 2,5 timmar
Glas vin, 12 cl (13 %) 2 - 2,5 timmar
Flaska vin, 75 cl (13 %) 11 - 12 timmar
Sprit, 4 cl (40 %) 2 - 2,5 timmar
Halv flaska sprit, 35 cl (40 %) 16 - 17 timmar

Förbränning av alkohol tar tid och går inte att påskynda. De flesta gör sig av med 1,5 - 2 cl sprit (40 procent) per timme.

Droger

Det råder nolltolerans mot narkotika i trafiken. Om du kör trafikfarligt för att du är påverkad av droger så blir du straffad enligt rattfyllerilagstiftningen.

Spärrtiden för narkotikabrott är lägst en månad och högst tre år.

Läkemedel

Läs alltid bipacksedeln. Inte bara förpackningen, utan även det stora/långa pappret i förpackningen! Läkare och apotekare är skyldiga till att informera dig gällande hur medicinen påverkar dig som förare. Detta innebär dock inte att ditt ansvar på vägarna försvinner om läkare eller apotekare inte skulle ha informerat om ett läkemedels biverkningar eller påverkan. Du själv ansvarar för vad du tar, äter eller dricker. Skulle läkemedlet påverka dig på ett sätt som gör att du blir en fara i trafiken kan detta ge samma straff som rattfylleri.

Många tar, röker, äter och dricker olika preparat för att bli så kallat påverkad. Hur påverkad man blir varierar dock beroende på vilken substans som intas och vem som intar den. Alla påverkas olika och det är därför inte värt att utsätta sig för risker som påverkar klartänkande och orsakar ett okontrollerbart tillstånd. Du ansvarar själv för vad du gör och även hur det påverkar andra.

Mobiltelefon är en fara för trafiken

Mobiltelefoner utgör en risk i trafiken eftersom det minskar förarens fokusering på trafiken och dess säkerhet. Från och med den 1 februari 2018 är det olagligt att använda mobiltelefon när du kör ett motordrivet fordon. Vad gör alkohol och droger? Jo det är också en risk för trafiken för även det minskar förarens fokusering på trafiken och dess säkerhet. Resultat blir detsamma just för att det påverkar föraren. Förarens fokus måste vara skarp och i bästa möjliga skick. Detta gäller inte bara föraren utan även cyklister och fotgängare.

En undersökning som SVT har gjort visar att 85% av alla distraktionsolyckor med cyklister och fotgängare har en klar koppling till mobiltelefoner.

Källhänvisning

Systembolaget (2016). Om alkoholförbränning. Hämtad 20 januari, 2019, från Systembolaget.

SVT (2016). Koll på: Trafikolyckor där mobilen varit distraherande. Hämtad 8 juni, 2016, från SVT.

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.