Belysning i mörker

Belysning i mörker

På bilen finns det olika typer av belysningar som används beroende på vilka förhållande man som bilist befinner sig i. Enligt svensk lag finns det nämligen vissa ljuskombinationer på bilen man måste och inte får använda på vägarna. Nedan finner du information gällande detta.

Helljus

Den starkaste belysningen på bilen är helljuset. Den används oftast när det är mörkare ute så att du lättare kan planera din körning under mörkare förhållanden. Dock finns det fall där det är förbjudet att använda helljus:

  • När andra fordon är så nära att de kan bli bländade. Detta gäller alla typer av fordon.
  • När du är precis bakom ett annat fordon. Här kan föraren framför dig bli bländad i backspeglarna.
  • När det redan finns tillräckligt med belysning på vägarna eller allmänt tillräckligt ljust på vägen att du inte behöver helljuset.

Tänk på att helljuset är så starkt att även när det är ljust på vägarna så kan du blända andra trafikanter. Om du möter andra trafikanter eller om andra fordon kör förbi så slår du av helljuset till halvljus, och när de har passerat så kan du slå på helljuset igen. Glöm inte att fordon även kan vara tåg och fartyg.

Vid möte i mörker

Båda bilarna använder helljus så länge som möjligt för att de ska kunna upptäcka faror på vägen.

Bilarna har kommit närmre varandra och är därmed tvungna att blända av till halvljus för att inte blända varandra.

Båda bilarna slår om till helljus. Detta görs precis när de möts, d.v.s. vid mötesögonblicket.

Helljus i kurvor

Situation #1 Situation #2

Ovan ser vi två situationer i en kurva, skillnaden mellan situationerna är att den blåa bilen använder halvljus i den ena situationen och helljus i den andra. För att föraren i den röda bilen inte ska bli bländad måste den blåa bilen använda halvljus i kurvan enligt situation 1. Om den blåa bilen slår på helljus enligt situation 2 så riskerar föraren i den röda bilen att bli bländad.

Den röda bilen kan ha på helljuset under en längre tid eftersom fordonets ljusstrålar pekar bort från den blåa bilen.

Omkörning i mörker

Den röda bilen använder helljus så länge som möjligt för att kunna upptäcka faror på vägen.

Den röda bilen har kommit närmre den blåa och är därmed tvungen att blända av till halvljus för att inte blända föraren i den blåa bilen.

Den röda bilen är på väg att köra om den blåa bilen. Här slår föraren om till helljus för att kunna upptäcka faror på vägen. Detta görs precis när de kör bredvid varandra, d.v.s. vid omkörningsögonblicket.

Föraren i den blåa bilen bländar av till halvljus för att inte blända föraren i den röda bilen.

Synlighet i mörker

Mörka kläder (utan reflex)
  • Halvljus: 20 - 30 m
  • Helljus: 150 m
Ljusa kläder (utan reflex)
  • Halvljus: 60 m
  • Helljus: 300 m
Med reflex
  • Halvljus: 125 m
  • Helljus: 450 m
Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.