Bilens belysning

Bilens belysning

På bilen finns det olika typer av belysningar som används beroende på vilka förhållande man som bilist befinner sig i. Enligt svensk lag finns det nämligen vissa ljuskombinationer på bilen man måste och inte får använda på vägarna. Nedan finner du information gällande detta.

Fungerande ljus är ett måste

Till att börja med måste bilen alltid ha fungerande ljus. Dessa skall alltid vara tända, oavsett tid på dygnet. Här utgår man från att det under dagtid är den s.k. “Halvljusregeln” som gäller. Halvljuset är alltså den neutrala/vanliga belysningen med normal ljusstyrka. Med andra ord måste föraren se till att minst ha halvljuset tänt under dagtid. Anledningarna till detta är:

 1. Funktionalitet: visa att bilens glödlampor faktiskt fungerar.
 2. Säkerhet: lättare för andra trafikanter att upptäcka fordonet.
 3. Glömskhet: eliminera risken för att glömma sätta på belysning.
 4. Bedömning: eliminera risken för felbedömning vid skymning och dimma.

Sammanfattningsvis: ha alltid halvljuset på. Har du inte det ökar risken för både olyckor, böter och en misslyckad uppkörning.

Förbjudna ljuskombinationer

På bilen finns det fler belysningar än bara halvljuset. Vissa av dessa är förbjudna att ha på samtidigt som en annan belysning just pga. risk för att blända en annan trafikant:

 • Halvljus och dimljus
 • Halvljus och extraljus
 • Halvljus och varselljus
 • Dimljus och varselljus

Dimljus

Bilen har en belysnings som heter ”dimljus”. Precis som det låter så är den användbar när det förekommer dimma på vägarna tack vare att strålkastaren ger ett starkare sken.

Du får ersätta dimljus med halvljus, men aldrig ha på båda samtidigt.

Dimbakljus

Man har även dimljus på bakre sidan av bilen som heter ”dimbakljus”. Istället för ett starkt sken så är dimbakljusen kraftiga röda lampor som skall underlätta bilister bakom dig att upptäcka dig på vägen.

Släck dimbakljus när bakomliggande bilister närmar sig då det finns risk för bländning.

Varselljus

Har ett svagare sken än andra ljus på fordonet men kan fortfarande användas istället för halvljuset. Dock är det förbjudet att ha på varselljus samtidigt som halvljus och dimljus. Varselljusets enda syfte är att få bilen att synas.

I vanliga fall har varselljuset ett vitt sken. Extramonterade varselljus kan dock avge ett gult sken fram på fordonet.

Parkeringsljus

När du parkerar eller stannar bilen vid sämre sikt så skall du använda parkeringsljuset för att uppmärksamma andra trafikanter. Detta ljus får du ha på när som helst och får kombineras med andra belysningar. Parkeringsljuset är extremt batterisnålt och skall i regel hålla i flera timmar utan att elektriciteten tar slut.

Extraljus

Är precis det som det låter. Det är ett tillägg/extra monterad belysning för att förstärka helljusbelysningen. Men precis som helljus så får inte extraljus kombineras med halvljus. Det finns två varianter av extraljus:

 1. Kurvljus: närmre och bredare belysning.
 2. Fjärrljus: längre och smalare belysning

När du monterar extraljus så fundera verkligen på dina och bilens svagheter. Varje bil är unik och därför kan helljuset även skilja sig på marginalen.

Blinkers

Dessa talar om för andra trafikanter om vilka beslut du tar på vägen, alltså dina körriktningar. Så fort du beslutat att göra något annat än det övriga trafikanter har möjlighet att uppfatta ska du använda blinkers.

Blinka enbart för att tala om för andra vad du tänkt göra härnäst, och gör det i tid. Blinkar du höger så kör du höger, startar du från vägkanten så blinkar du in till körfilen osv. Blinkar du något som du inte kommer att göra eller inte blinkar alls så finns det risk för att du skapar en trafikolycka.

Varningsblinkers

Vid nödstopp eller andra liknande situationer så använder du varningsblinkers. Med andra ord talar du om för andra trafikanter att du verkligen behöver stanna där du är. Du sätter alltså inte på varningsblinkers förrän du har stannat. Använd först vanliga blinkers för att tala om vart du är på väg, sen när du har funnit en plats där du kan stanna och har stannat så sätter du på varningsblinkers. Oftast använder varningsblinkers samma lampor som dina vanliga blinkers använder. Dock sätter varningsblinkers på alla blinkers samtidigt och blinkar sedan i takt.

Paus på vägrenen vid sidan av motorvägen kan också vara ett nödstopp då det kan påverka din koncentrationsförmåga som bilförare. Med andra ord kan du använda varningsblinkers för även sådana tillfällen.

Automatiska belysningar

Slutligen har du belysningar i bilen som automatiskt tänds beroende på vad du gör med bilen just då.

 • Bakljus: ett antal röda lampor på bakre delen av bilen som tänds i olika situationer.
 • Bromsljus: när du trycker ned bromspedalen tänds starka röda ljus.
 • Backljus: när du lägger i “backen”, alltså växelspaken till backningsläget, tänds en vit lampa.
 • Skyltlykta: så fort du sätter på bilen så tänds skyltlyktan för att lysa upp registreringsskylten.
Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.