Järnvägskorsning

Järnvägskorsning

Järnvägskorsningar är farliga att passera eftersom tåg inte kan väja för dig som bilist då de har en lång bromssträcka med tanke på den vikt tåget släpar. Detta innebär att ansvaret ligger hos dig som förare att ta dig över järnvägen på ett säkert och riskfritt sätt.

Det var inte lätt för fartyget Titanic att väja för isberget ute i havet eller hur? Hur tror då det är för extremt tunga tåg som dessutom måste hålla sig på spåret de kör på?

Att köra över spåret

Innan du börjar köra över spåret så är det extra viktigt att du har en överblick över vägen innan tågspåret, på tågspåret, efter tågspåret och allt som sker runt omkring. Vad skulle kunna hända? Om det skulle hända: hur undviker du det? Det här är frågor som du måste ställa dig själv när situationen väl kommer. Se efter ljussignaler, håll koll på andra trafikanter och titta åt båda hållen av järnvägsspåret för att försäkra dig om att inget tåg kommer från någon av sidorna. När allting ser bra ut så åk över utan att tveka. Tvekar du så finns det risk att du får motorstopp mitt på spåret. Om din sikt däremot är skymd så bör du vara mer försiktig. Situationen kanske till och med kräver att du stannar, vevar ned rutan och lyssnar efter tåg.

Du får inte korsa en järnvägskorsning vid följande scenarion:

  • När en bom är fälld eller är på väg att fällas ner.
  • När ljussignaler är röd.
  • När ett tåg närmar sig.
  • När risken är stor att du stannar på spåret.

Motorstopp på spåret

Om det nu skulle hända att du får motorstopp på tågspåret så få inte panik. Du vet att det inte är en bra situation att hamna i, men det är värre att stressa upp sig själv och inte få igång motorn. Ha kontroll över situationen genom att kontrollerat testa att vrida på tändningen och se om bilen startar. Skulle inte bilen starta och du har en manuell så lägger du i ettans växel, släppa upp kopplingen helt, vrid på tändningen och hålla kvar. Detta är ett enkelt knep att låta startmotorn driva fram din bil från spåret. Om du har en automatväxlad bil kan du lägga i friläge och trycka bort bilen från spåret. Om du inte lyckas flytta bilen och ett tåg är på väg är det absolut viktigaste att du först lämnar bilen. När du tagit dig till en säker plats ringer du sedan omedelbart till 112. Tänk på att du kan köra sönder bommarna enkelt med din bil. Bommarna är konstruerade för att kunna gå sönder just för denna typ av situation.

Kom ihåg att du inte får parkera 30 meter före eller efter en järnvägs- eller spårvägskorsning.

Järnvägskorsningar utan bommar, ljussignaler eller ljudsignaler

Här ska du alltid vara väldigt försiktig. Stanna alltid innan järnvägskorsningen, titta åt båda riktningarna och när du ser att situationen är tillräckligt säker så kör du över. Det är väldigt lätt att missa detta och buskar eller liknande kan skymma för sikten.

Järnvägskorsningar med bommar, ljussignaler eller ljudsignaler

Vid järnvägskorsningar som har varningsberedskap så kan du inte alltid lita på dessa. Det finns alltid en risk att dessa inte fungerar vilket gör det hela till en livsfarlig situation. Ta det som för vana att alltid stanna, titta åt båda riktningarna och kör sedan över när situationen är tillräckligt säker.

Halvbom Helbom

Kom ihåg att du inte får köra direkt när bommarna lyfts upp vid järnvägskorsningar med ljussignaler. Du måste vänta tills ljussignalerna slutar lysa.

Avståndskyltar

Avståndsskyltar

När du börjar närma dig en järnvägskorsning så finns det skyltar som hjälper dig att avgöra ungefär hur långt avstånd det är kvar tills du du är där. Ju färre streck skylten visar, desto närmare järnvägskorsningen befinner du dig.

  • 3 streck - cirka 150 meter innan järnvägskorsningen.
  • 2 streck - cirka 100 meter innan järnvägskorsningen.
  • 1 streck - cirka 50 meter innan järnvägskorsningen.

Omkörning

Det råder förbud mot omkörning i anslutning till järnvägskorsningar om det inte existerar bommar och/eller trafiksignaler. Detta förbud gäller dock inte tvåhjuliga fordon.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.