Landsvägskörning

Landsvägskörning

Att bedöma avstånd

Att man hållit en för hög hastighet på landsvägar är en vanlig orsak till olyckor. Därför är det viktigt att ha god marginal till framförande fordon och hela tiden söka information längst vägen.

Hur vet man vilket avstånd som är lämpligt att hålla till bilen framför?

 • Omvandla km/h till meter. Titta på din hastighetsmätare och gör om det i meter. Om du kör i exempelvis 90 km/h är det lämpligt att hålla ett avstånd på ca 90 meter.
 • Tresekundersregeln: Försök att ligga minst tre sekunder efter framförvarande fordon. Du kan exempelvis bestämma dig att räkna utifrån ett vägmärke. När bilen framför passerar vägmärket börjar du räkna, om det tar mindre än tre sekunder för dig att nå vägmärket så kör du för nära.
 • Kantstolpar med reflex: Avståndet mellan tre kantstolpar är ca 100 meter, vilket är ett lämpligt avstånd att hålla till fordonet framför på landsvägar.

Vänstersväng på landsväg

Vänstersvängar på landsvägar är ett riskfyllt moment som kräver stor försiktighet av dig som förare. För att förebygga olyckor är det viktigt att du är väl medveten om hur du ska gå tillväga.

 1. Är det möjligt att göra en vänstersväng?
  Hittar du inget bra tillfälle att göra en vänstersväng är det säkrast att köra vidare, vända vid lämplig plats för att sedan köra tillbaka och göra en högersväng.
 2. Blinka och sätt bilen i en underlättande position.
  Om du avgör att trafiken tillåter en vänstersväng så ska du se till att blinka med bra tidsmarginal och köra så nära mittlinjen du kan för att tydligt visa dina avsikter.
 3. Sakta ner farten.
  Stanna dock inte på vägen, men om du i värsta fall skulle bli tvungen så ska du självklart göra det hellre än att ta en riskfylld situation. Om du stannar så ska du inte ha hjulen vridna åt vänster för att förhindra att bilen åker ut i det andra körfältet om någon skulle köra på dig bakifrån.
 4. Utför svängen kontrollerat.
  Accelerera och se till så att det finns ett säkerhetsavstånd mellan dig och bilar på mötande körfält.

Högersväng på landsväg

Högersväng på landsväg innebär inte lika stora risker som att göra en vänstersväng då du slipper momentet att korsa trafik i mötande körfält. Du får dock inte underskatta vikten av att vara uppmärksam vid alla typen av svängar.

 1. Var uppmärksam på övrig trafik, planera den kommande svängen.
 2. Kör så långt till höger i körfältet som du kan, finns det en väggren så kan du med fördel använda dig av denna. Signalera med blinkers.
 3. Bromsa med god marginal innan du ska svänga. Då tänds bromslamporna på din bil och bilar bakom varnas om din kommande sväng.
 4. Gör högersvängen i kontrollerad hastighet.

Spanska svängen

På vissa ställen längs vägen är det olämpligt och farligt att göra en vänstersväng. Vid sådana tillfällen kan du se den så kallade “spanska svängen”. Den är till för att underlätta vänstersvängen och förebygga olyckor, och går ut på att du som förare först svänger till höger på vägen för att därifrån korsa vägen.

Mötesplats

Möten på landsväg

 • Den som kommer först till en mötesplats är även den som ska stanna och släppa förbi mötande fordon.
 • Om vägen har ett hinder så är personen med hindret på sin sida skyldig att stanna.
 • Håll alltid till höger på vägen för att öka säkerhetsavståndet.

Vägarbeten

 • Håll utkik efter tillfälliga orangea och gula vägmärken. Informationen på dessa gäller i första hand, d.v.s. innan andra vägmärken.
 • Anpassa din hastighet efter trafiksituationen och kör kontrollerat.

Enskild väg

Enskild väg

Märket Enskild väg innebär risk för:

 • Att det fattas vägmärken.
 • Att vägen är smal.
 • Att vägen är i dåligt skick.
 • Att det kommer hårda kurvor.

Hästar

 • Visa hänsyn om du möter ryttare på vägen.
 • Använd ljud- och ljussignaler i minsta möjliga mån.
 • Accelerera inte oväntat eller kraftigt.
 • Öka säkerhetsavståndet åt sidan.
 • Sänk din hastighet och kör kontrollerat.

Kom ihåg att det även är svårt för ryttaren att lugna hästen när den väl har blivit skrämd. Även om hästen inte ser så kan den även skrämmas av exempelvis plötsliga ljud.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.