Last och släpvagn

Last och släpvagn

När du ska lasta saker eller dra något med bilen är det viktigt att hålla koll på vad saker och ting väger. Anledningen till detta är att exempelvis släpvagnar är konstruerade för att klara en last på upp till en angiven vikt. Lastar du felaktigt eller för tungt är du en fara för trafiken och kan orsaka olyckor.

Vad tror du händer om dragkroken går sönder på motorvägen medan du drar ett släp? För att undvika sådana situationer måste du hålla koll på hur mycket den nyinköpta kylen, tvättmaskinen eller vad det nu kan vara väger. Följer du inte vikt- och lastanvisningarna är risken dessutom stor att din försäkring inte täcker eventuella skador som uppstår.

Viktiga viktbegrepp

 • Maxlast: maximal last enligt fordonets registreringsbevis.
 • Bruttovikt: vikten vid ett visst tillfälle.
 • Tjänstevikt: olastad standardutrustad bil, med förare på 75 kg.
 • Totalvikt: maxlast + tjänstevikt.

Att lasta rätt

Att lasta rätt gör körningen säkrare för både dig och din omgivning. Tre faktorer ligger till grund för det korrekta sättet att lasta på:

 • Tunga föremål placeras så lågt som möjligt. Minskar risken för att orsaka skada.
 • Placera föremålen så långt fram/längst in. Placera gärna mot något så får föremålet bättre stöd.
 • Spänn fast föremål så det inte flyger och har sig under färden.
 • 50% av föremålets vikt skall hålla bakåt och åt sidorna vid lastsäkring.
 • 100% av föremålet vikt skall hålla framåt vid lastsäkring.

Tänk logiskt! Tar du med dig något i bilen så tänk på hur föremålet skulle röra sig ifall att du gör en kraftig inbromsning. Var lägger du ett bowlingklot säkrast och hur tror du att den rör sig när bilen rör sig? Var lägger du ditt kaffe utan lock och hur tror du att kaffet rör sig när bilen rör sig? Hur lägger du långa tunga plankor och hur tror du att plankorna rör sig när bilen rör sig? Så skall du tänka hela tiden när du tar med dig saker i bilen.

Personbil med lätt släpvagn

När du har fått ditt B-körkort så får du endast dra lätta släpvagnar. Lätt släpvagn är:

 • Ett släp på en bil där de båda tillsammans väger maximalt 3,5 ton.
 • Eller ett släp som har en totalvikt på 750 kg. Alltså maxlasten + tjänstevikten.
 • Ska du dra tyngre släpvagn så måste du ha ett s.k. BE-körkort eller högre licens.
Totalvikten är precis 3500 kg
Bilens totalvikt: 2250 kg Släpets totalvikt: 1250 kg

Du måste beräkna då släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg. Den sammanlagda för både bilen och släpet är 2250 kg + 1250 kg = 3500 kg, vilket är exakt 3,5 ton. Detta gör att släpet räknas som lätt släp.

Totalvikten är över 3500 kg
Bilens totalvikt: 2250 kg Släpets totalvikt: 1500 kg

Du måste beräkna då släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg. Den sammanlagda för både bilen och släpet är 2250 kg + 1500 kg = 3750 kg, vilket är över 3,5 ton. Detta gör att släpet räknas som tungt släp.

Kultryck

Ett kultryck ska ligga på 30 - 100 kg och är det trycket som belastar bilens dragkrok.

Lågt kultryck

Det råder lågt kultryck när det är för tungt på bakre delen av släpet. Detta leder till att bilens bakre del lyfts upp och bilens bakre hjul får dåligt grepp.

Högt kultryck

Det råder högt kultryck när det är för tungt på främre delen av släpet. Detta leder till att bilens främre del lyfts upp och bilens främre hjul får dåligt grepp.

Fällknivseffekten

Fällknivseffekten är när släpet trycker bilens bakre del åt sidan och positioneringen ser ut som när man fäller ihop en fällkniv. Det händer när bilen bromsar bättre än vad släpet gör. Då blir det svårt att kontrollera bilen och släpet.

Det är alltid viktigt att du bromsar försiktigt, oavsett vilken last du fraktar eller vilken typ av släp du drar.

Utrustning för släpvagn

Släp som måste ha viss typ av broms

 • Släp som har en tjänstevikt på mer än 400 kg måste ha parkeringsbroms.
 • Släp som har en totalvikt på mer än 750 kg måste ha färdbroms.
 • Alla släpvagnar som bromsar måste ha katastrofbroms.

Släp med ljus och reflex

 • Sidorna av släpet måste ha reflexer och oranga sidomarkeringsljus.
 • Bakre delen av släpet måste ha blinkers, bromsljus, bakljus, skyltlykta och röd triangelformad reflex.
 • Främre delen av släpet måste ha två vita reflexer. Det måste även finnas positionsljus om släpet är bredare än 160 cm.

Släp och däck

Om bilen har dubbdäck vid halt väglag så måste även släpet ha dubbdäck. Dock får släpet ha dubbdäck även om bilen inte har det.

Släp och ytterbackspeglar

Har du släp som är bredare än bilen så måste du montera på ytterbackspeglar. Det är främst för att det inte är möjligt för dig att se i bilens vanliga backspeglar då det breda släpet skymmer för den bakre sikten.

Bogsering

Ibland kan det hända att du måste antingen bogsera en annan bil eller själv bli bogserad. Tänk på att bogsering ska ske på vägrenen eller längst till höger på vägen, om vägren saknas.

 • Högsta tillåtna hastighet vid bogsering är 30 km/h.
 • Bogserlinan ska märkas ut om avståndet mellan de två bilarna är längre än 2 meter.
 • På motorväg eller motortrafikled får bogsering endast ske på vägrenen och endast till nästa lämpliga avfart. Notera att det inte är tillåtet att använda en motorväg eller motortrafikled som genväg.
 • Det är tillåtet att använda varningsblinkers under bogsering, dock bara på den bilen som blir dragen.
 • Det är inte tillåtet att bogsera en motorcykel, inte heller är det tillåtet att bogsera med en motorcykel.

Om bogsering sker i mörker eller andra dåliga väderförhållande och belysningen på den bilen som bogserar är ur funktion, ska du märka fordonet på följande sätt:

 • Framtill ska du ha vita reflexer och belysning som lyser med vitt ljus.
 • Baktill ska du ha röda reflexer och belysning som lyser med rött ljus.
Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.