Motorväg och motortrafikled

Motorväg och motortrafikled

Vissa säger att motorvägar är lättare att köra på än andra vägar, och vissa säger tvärt om. Du ska inte bry dig vad andra säger utan du ska själv upptäcka vad dina egna styrkor är. Man får komma ihåg att alla typer av vägar har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna med motorvägar är att man har möjligheten att köra i hög hastighet utan lika sträva svängar som på mindre vägar, att det inte finns några vägar som korsar en motorväg och att körfälten alltid är avskilda från varandra. Du har med andra ord aldrig någon mötande bil. Nackdelarna med att köra på motorvägar är bland annat att du lätt kan bli fartblind, att riskerna för större seriekrockar ökar samt att allmänna väderförhållanden lättare kan påverka din körning.

När du kör under en längre tid och i hög hastighet kan fartblindhet förekomma, det innebär helt enkelt att din förmåga att bedöma hastighet försämras. Exempelvis kan du tro att du kör mycket långsammare än det du egentligen gör.

Det faktum att du på en motorväg oftast kör rakt fram betyder därmed inte att du på något sätt ska ta din körning mindre på allvar. Kom ihåg att du inte är ensam om att köra i högre hastighet, och att det på motorvägar kan finnas fler bilar och andra fordon i döda vinkeln på både din vänstra och din högra sida.

Tunga lastbilar får maximalt köra 90 km/h på motorvägar och motortrafikleder, samt maximalt 80 km/h på resterande vägar. Lastbilar brukar oftast hålla sig till det högra körfältet.

Motorväg

Motorvägens viktigaste regler

 • En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten. Alltså när det börjar och när det slutar.
 • På- och avfarter räknas också som motorväg vilket gäller samma regler sär som på motorvägen.
 • På motorvägen har du ingen mötande trafik, utan vägarna är alltid separerade.
 • Alltid hålla sig till högra körfältet. Du får dock aldrig köra om på högra sidan av det fordonet som du kör om. Med andra ord kör de snabbaste alltid i körfältet längst åt vänster.
 • På samma plan har man aldrig ingen korsande trafik. På broar eller vid liknande tillfällen så leds trafiken om.

Man får aldrig gå eller cykla på motorvägens på- och avfarter eftersom det är en säkerhetsrisk.

Påfart

För att köra in på en motorväg används en så kallad påfart. Påfarten fungerar som en inledande väg till accelerationssträckan, och trots att den är relativt kort är det väldigt viktigt att du här uppnår samma hastighet som övriga trafikanter för att undvika kollisioner. När det sedan är dags att köra in på motorvägen gäller det att ha ett samspel med de trafikanter som redan befinner sig på den. Var gärna övertydlig med blinkers för att visa dina avsikter, och håll noggrann koll på backspeglarna för att lättare kunna bedöma avståndet till de bilar som kommer bakifrån.

Avfartsorienteringstavla

Avfart

Avfarter är i grova drag det motsatta av påfart. Du har ingen accelerationssträcka, utan en nedfartssträcka. Du ska alltså få möjligheten att kunna komma ner till en lägre hastighet. När du vill svänga av motorvägen till avfarten bör du i god tid lägga dig i högerfilen för att undvika att i sista sekund behöva korsa övriga filer. Även här är det naturligtvis av största vikt att du använder blinkers.

Risken för att drabbas av fartblindhet är störst då du lämnar motorvägen, eftersom du under en längre tid kör med hög hastighet på motorvägen.

Avfartsvisare mot Skärholmen och Vårberg.

Sakta aldrig ned förrän du faktiskt kört in i avfartsfältet. Börjar du bromsa när du fortfarande ligger på motorvägen ökar risken för kollisioner bakifrån.

Avfartsskärmen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

Vad man inte får göra på en motorväg

 • Man får varken parkera, stanna eller backa.
 • Man får inte plocka upp en gångtrafikant.
 • Man får aldrig köra fordon som är konstruerade för körning på 40 km/h, t.ex. traktorer, cyklar eller mopeder (även mopeder trots att de får komma upp på en hastighet på 45 km/h).
 • Man får ej promenera.
 • Man får ej bogsera (undantag om det görs på vägrenen till första kommande avfart).

Motortrafikled

Motortrafikled

Det som skiljer en motorväg från en motortrafikled är:

 • Körfält på en motorväg är alltid uppdelade, vilket de inte alltid är på en motortrafikled.
 • Motortrafikled har inga kortare på- eller avfarter.
 • Man får alltid använda vägrenen på motortrafikled.

“2+1 vägar”

För att minska antalet olyckor har fler och fler landsvägar och motortrafikleder byggts om till så kallade 2+1-vägar. Dessa vägar har två körfält i en riktning och ett körfält i den andra. Vilken sida som har två körfält varierar beroende på var du befinner dig. 2+1-vägar är inte nödvändigtvis motortrafikleder, vilket betyder att fordon som är konstruerade för en hastighet på under 40 km/h i vissa fall får använda dem.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.