Nedsatt förmåga

Nedsatt förmåga

Funktionshinder är när någon inte kan gör det som förväntas av en person. Man måste alltså som bilförare vara uppmärksam och ta hänsyn till de som inte kan göra det som vi förväntar oss att en person skall göra.

Funktionshinder

I trafiken brukar funktionshinder delas in i två grenar:

 • Synliga funktionshinder: det som gör att vi kan se att personen är funktionshindrad så som rullstol, vit käpp, ledarhund m.m.
 • Dolda funktionshinder: personer som är funktionshindrad men inte har tydliga och synliga indikationer på det så som hörselskada, mentala sjukdomar och nedsättningar m.m.

Oftast är det väldigt svårt att hinna reagera och upptäcka nedsatta förmågor i trafiken. Ta det som vana att alltid ta hänsyn till gångtrafikanter oavsett vilka förmågor de har eller vilken ålder de är i. Ta din tid och stressa aldrig. Är det värt att riskera en annan persons liv bara för att du råkar bli 15 min sen till jobbet? Då vet du i sådant fall att du ska åka tidigare nästa gång eller vakna 15 min tidigare. Låt inte trafiken påverkas av dina vardagliga misstag.

Nedsatt syn

Nedsatt hörsel

Synskadade

En synskadad person kan ha en vit käpp eller en ledarhund (men måste inte ha det). Väljer en synskadad att inte ha en vit käpp eller ledarhund så kan detta också vara ett dold funktionshinder. Ha alltid mer avstånd än vanligt när du upptäcker en synskadad person. Ge även personen gott om tid att korsa vägen, och undvik att köra förbi personen närmre än nödvändigt.

Signaler med vit käpp

 • När käppen hålls rakt ner mot marken så väntar och lyssnar personen.
 • När käppen hålls snett framåt tänker personen börja / fortsätta gå.

Ledarhund

 • Har vit sele.
 • Skall aldrig kontaktas eller störas.
 • Skall hjälpa den synskadade, men kom ihåg att en ledarhund inte är lika påläst gällande trafikregler som du. Ta alltså inte en ledarhund för givet.

Äldre trafikanter

Efter 75 års ålder börjar människors sinnen oftast fungera sämre och hjärnan fungerar långsammare. De har alltså 5-6 gånger högre olycksrisk just pga. nedsatta sinnen. Några exempel på nedsatta försämringar med ålder är:

 • Hörsel
 • Reaktion
 • Syn
 • Balans
 • Snabba och rätta tolkningar i trafiken

Respektera de äldre genom att låta dem få ta den tid och säkerhet som de behöver. Ja det kanske riskerar att du missar tåget eller blir sen till ett viktigt möte. Men är det värt att riskera personens liv pga. det? Tänk om det vore din mormor, morfar eller släkting som gick över vägen. Hur hade du reagerat då? Tvinga aldrig en person att korsa vägen. Om denne indikerar att den vill att du kör vidare så bör du göra det, det viktiga är att du saktat in och gett personen möjlighet att fatta sitt beslut.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.