Styrsystem

Styrsystem

När vi kontrollerar ett fordon är det otroligt viktigt att känna till riskerna och orsakerna till varför fordonet beter sig på ett visst sätt. “Varför reagerar bilen på ett sätt som jag inte vill att den ska göra?” “Jag håller mig under hastighetsbegränsningen, varför slirar jag på vägarna?” Genom att känna till bakomliggande orsaker kan riskerna minimeras.

Vid överstyrning svänger bilen mer än väntat eftersom bakdäcken tappar grepp.

Överstyrning

Överstyrning leder till att bakhjulen tappar greppet och följden blir en bakhjulssladd. Det drabbar oftast bakhjulsdrivna bilar och för att undvika överstyrning bör man sätta de bästa däcken bak. Överstyrda bilar ställer högre krav på föraren. Därmed rekommenderas understyrda bilar.

Vanliga orsaker till överstyrning:

 • Bakdäcken vatten- eller moddplanar.
 • Du gör en hård inbromsning.
 • Slitna bakdäck.
 • Tung last.
 • Sidvind samt baktung bil.

Vid understyrning svänger bilen mindre än väntat eftersom framdäcken tappar grepp.

Understyrning

När du vrider på ratten och bilen inte ändrar riktning beror det på understyrning. Bilens framdäck har inte tillräckligt med grepp och vilket leder till att bilen fortsätter rakt fram. Det är oftast framhjulsdrivna bilar som drabbas av understyrning.

Vanliga orsaker till understyrning:

 • Framdäcken vatten- eller moddplanar.
 • Du bromsar i en bil utan ABS-bromsar.
 • Slitna framdäck.
 • Bilen är framtung.
 • Tillkopplad husvagn eller släpvagn.

Styrsystemet

 • Servostyrning gör bilen mer lättstyrd, lättare att vrida på ratten.
 • Hugg i ratten orsakas av att smuts eller luft har kommit in i servon.
 • Rattfrossa kan bero på glapp i styrningen eller obalans i framhjulen.

Elektronisk stabilitetskontroll

Ett system som känner av då bilen tappar grepp och justerar omedelbart kursen genom att hjulen som förlorat grepp bromsas in. Dessa korrigeringar sker så fort att du som förare oftast inte hinner märka något.

Olika bilmärken har olika betäckning på sitt elektroniska system.

 • Antispinnsystem
 • Antisladdsystem
 • ESC (Electronic Stability Control)
 • ESP (Electronic Stability Program)
 • DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)

Vattenplaning

Vattenplaning inträffar då däcken inte hinner pressa undan all vatten under hjulen och därmed får inte hjulen kontakt med vägbanan. Det kan liknas med att bilen “surfar” på vattnet istället för att rulla på vägen, bilen bli okontaktbar. Detta kan inträffa både vid låg och hög hastighet, om det är mycket vatten på vägen. Moddplaning är detsamma som vattenplaning, fast då “surfar” bilen på snö och snöslask.

Bredare däck behöver pressa undan mer vatten, vilket ökar risken för vattenplaning

Om det skulle vara så att du får vattenplaning eller någon annan typ av sladd när du är ute och kör, då finns det några saker du kan göra för att rädda dig ifrån situationen.

 • Håll hårt i ratten med båda händerna.
 • Försök att vrida hjulen i vägens riktning.
 • Frikoppla (tryck ner kopplingen).
 • Gör inga hastiga rörelser och försök att bromsa. Tänk på att bromsen inte hjälper om det skulle vara så att du får vattenplaning.

Risk för vattenplaning eller annan sladd

 • Man kör i hög hastighet över dessa vattensamlingar.
 • Däcken har så dåligt mönsterdjup att vattnet inte leds undan.
 • Vägarna är så slitna att spår skapas.
 • Däcken är så breda att det blir svårare för vattnet att ledas undan.
Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.