Trafikens grundregler

Trafikens grundregler

För att minimera risken för olyckor i trafiken så måste man som trafikant förhålla sig till några grundläggande trafikregler.

 • Du har inga rättigheter, utan enbart gemensamma skyldigheter.
 • Visa alltid omsorg och varsamhet.
 • Visa extra hänsyn för barn, äldre och funktionshindrade.
 • Hindra eller stör aldrig i onödan.
 • Visa hänsyn till de personer som befinner sig på och bor i närheten av vägen.

Trafikens otydliga regler

I många fall är trafikregler enkla att förstå och tolka. I andra fall är gränsdragningen inte lika tydlig, och ibland kan frågan om skuld inte avgöras förrän du som förare har blivit anmäld av exempelvis en fotgängare som menar att du inte väjat. I ett sådant fall kommer en domstol att göra de bedömningar som krävs för att avgöra huruvida du brutit mot lagar eller regler eller inte. Detta innebär att du som förare kan komma att behöva fatta beslut i situationer där det inte alltid finns ett självklart val.

Det är näst intill omöjligt att följa alla regler till hundra procent. Enligt kursplanen för B-körkort ska man ”visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. Detta kan tolkas som att de regler som finns i vissa situationer kan behöva frångås så länge detta görs för att underlätta för andra trafikanter.

Ett exempel på en oskriven regel är kugghjulsprincipen, eller blixtlåsprincipen som den ibland kallas. Denna regel innebär att varannan bil kör och brukar oftast tillämpas vid tät trafik.

Om du stöter på något som du tycker känns otydligt på vägen så bör du ta initiativet och hitta svaret. Ställ frågan till Trafikverket eller skicka e-post till respektive kommun.

Defensiv körning

Trafiken bygger på samspel. Eftersom det är omöjligt att förutspå vad som kommer att hända i trafiken är det därför viktigt att du är trygg och planerad i din körning. Genom att tydligt visa vad du vill göra undviker du att överraska såväl dina medtrafikanter som dig själv. Genom att köra defensivt värnar du om ditt och andras liv i trafiken. Såhär tillämpar du defensiv körning:

 • Planera och ta god tid på dig.
 • Kör försiktigt och bromsa i tid.
 • Ligg alltid minst ett steg före.
 • Ta inga onödiga risker.
 • Ha god uppsikt både bakåt och framåt.
 • Ha goda säkerhetsmarginaler och var beredd på det oväntade.

Håll rätt hastighet på vägen!

Offensiv körning

Motsatsen till defensiv körning kallas offensiv körning. En person som kör offensivt håller ofta för hög hastighet, gör riskabla omkörningar, svänger med tjutande däck samt rivstartar. Det finns ingenting tufft i att köra offensivt, det visar bara hur hänsynslös man är i trafiken då man ökar risken för trafikolyckor. Vi rekommenderar därför att du kör defensivt i trafiken.

Grundläggande säkerhet

 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd för att förebygga olyckor om något oväntat skulle inträffa.
 • Sök ögonkontakt med personer som exempelvis ska gå över ett övergångsställe eller bilister som ska korsa din väg.
 • Var alltid tydlig med vad du tänker göra.
 • Fordonets tuta skall enbart användas för att varna andra människor i trafiken.
 • Använd ögonkontakt för att kommunicera med exempelvis bilister och fotgängare.
 • Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan dig och bilen framför dig. Från och med att bilen framför dig passerar ett objekt så skall det ta minst 3 sekunder innan du passerar det objektet, detta brukar kallas för 3 sekunders regeln.

Mobiltelefon

Att använda telefonen samtidigt som du kör är livsfarligt eftersom du fokuserar på något annat än körningen. I vissa länder, och även i Sverige från och med den 1 februari 2018 är det olagligt att prata i telefon samtidigt som man kör för att mobiltelefon har orsakat så pass många olyckor. Du bör stanna ditt fordon på en lämplig plats om du måste använda telefonen.

Från och med 1 februari 2018 så är det förbjudet att använda mobilen, det innebär att du som sitter bakom ratten förbjuds att prata i en handhållen telefon, skicka sms och rattsurfa utan handsfree.

Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. Har du otur ser du inte barnet som just då går ut framför bilen… chansa inte.

Budskap i trafiken

I vissa situationer får man som trafikant flera budskap om hur man ska agera. Det är då viktigt att veta hur man ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

 1. Polismans tecken.
 2. Trafiksignaler.
 3. Vägmärken och vägmarkeringar.
 4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.

Anpassad hastighet

Rätt hastighet i trafiken är en av de viktigaste faktorerna för att undvika trafikolyckor. Därför är det viktigt att anpassa hastigheten efter vad trafiken kräver. I lägre hastighet så har du större möjligheter att upptäcka faror och få stopp på ditt fordon. Därför ska du alltid anpassa din hastighet efter:

 1. Väglag och väder.
 2. Övrig trafik.
 3. Att ha kontroll över fordonet.
 4. Fordonets last.
 5. Fordonets skick.

Se till att alltid ha kontroll över det fordon som du kör. Undvik att köra i en hastighet som gör det svårt för dig att stanna för eventuella hinder. Du ska inte heller köra i en hastighet som är orimligt långsam där du blir ett hinder för andra. Du ska även se till att planera din körning så att du slipper göra kraftiga inbromsningar utan anledning.

Om det inte finns några hastighetsskyltar så ska du följa de förbestämda bashastigheterna.

 • Utanför tätbebyggt område: 70 km/h.
 • Innanför tätbebyggt område: 50 km/h.

Vägens uppdelning

En väg utgörs av tre delar; körbana, körfält och vägren.

 • Körbana omfattar de båda körfälten tillsammans. Körbanan är den del av vägen där fordonstrafik är tillåtet.
 • Körfält åker fordon på. Vanligtvis har vägen två körfält i motsatt riktning, dessa kan vara markerade, men inte alltid. Ibland finns det två parallella körfält i samma riktning.
 • Vägrenen ska i första hand användas av fotgängare, cyklister, mopedister och långsamtgående fordon. Vägrenen får aldrig användas som ett körfält men det är tillåtet att åka ut i vägrenen för att exempelvis underlätta en omkörning.

Vägmarkeringar

 • Längsgående markering används som heldragna linjer och kantmarkeringar. Dessa markeringar används även som skiljelinjer mellan körfälten.
 • Tvärgående markering används som stopplinje, väjningslinje och övergångsställe.
 • Utöver dessa två typer av markeringar finns en mängd andra. Bland dessa återfinns bland annat körfältspilar, symboler, text och gula markeringar vid busshållplatser.

Om vägmarkeringarna är otydliga på grund av snö, dåligt underhåll eller liknande, så kommer du märka att det blir otydligheter på vägarna. Hetsa inte och kör långsammare med marginaler. Om du vet att det föreligger en sådan otydlighet som skapar risk för trafikolycka så uppskattar respektive kommun att man rapporterar in detta.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.