Vägmärken

Sveriges vägmärken

Varningsmärken

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.


Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser om till exempel stopp- eller väjningsplikt.


Förbudsmärken

Förbudsmärken

Ett förbudsmärke anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.


Påbudsmärken

Påbudsmärken

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.


Anvisningsmärken

Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.


Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken

Ett lokaliseringsmärke visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken

Ett upplysningsmärke ger dig information om framkomlighet och säkerhet.


Symboler

Symboler

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.


Trafiksignaler

Trafiksignaler

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.


Andra anordningar

Andra anordningar

Anordningarna är till för att ge dig anvisningar som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.


Polismans tecken

Polismans tecken

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.