Symboler

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.


Tung lastbil

Tung lastbil


Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Tung lastbil med tillkopplad släpvagn


Personbil

Personbil


Personbil med tillkopplad släpkärra

Personbil med tillkopplad släpkärra


Buss

Buss


Traktor och motorredskap klass II

Traktor och motorredskap klass II


Motorcykel

Motorcykel

Symbolen anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn.


Cykel och moped klass II

Cykel och moped klass II


Släpkärra

Släpkärra


Gående

Gående


Rörelsehindrade

Rörelsehindrade


Färja

Färja

Symbolen anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.


Personfärja

Personfärja

Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.