Väjningsregler

Väjningsregler

I trafiken har du inga rättigheter utan enbart gemensamma skyldigheter. Detta innebär alltså att det är viktigt med regler för att det inte ska råda någon tvekan om vem som ska göra vad i trafiken. Vad gäller företräde så ska du aldrig tänka att du har företräde, utan istället se det som att annan trafik har väjningsplikt mot dig.

Väjningsplikt

Väjningsplikt

 • Väjningsplikt innebär att du ska lämna företräde till korsande trafik.
 • Du ska tydligt visa annan trafik att du lämnar företräde, exempelvis genom att sänka farten i god tid.
 • Kör vidare när du ser att det kan ske utan fara eller hinder för annan trafik.

Stopplikt

Stopplikt

 • Vägmärket “Stopplikt” innebär att du alltid måste stanna vid korsningen.
 • Finns det en stopplinje ska du stanna vid denna, i övriga fall ska du stanna direkt innan du kör ut på korsande väg.
 • Även när du har fordon framför dig, d.v.s. vid kö, så måste du ändå stanna vid linjen / innan du kör ut på korsande väg. Du får alltså inte köra direkt efter fordonet framför.

Tilläggstavlan “Flervägsstopp” används tillsammans med “Stopplikt”. Tilläggstavlan innebär att alla bilar i en korsning har stopplikt. Den som först kom till korsningen är i regel den som först ska köra. Kommunikation mellan trafikanter är väldigt viktigt så att man förstår varandras avsikter för att undvika trafikolyckor.

Att bryta mot stopplikt är väldigt allvarligt och kan leda till att du får ditt körkort indraget. Oavsett hur snabbt eller långsamt du kör mot stopplikt utan att stanna så anses det fortfarande tillräckligt för att ge dig den konsekvens att upphöra ditt körtillstånd.

Att rulla långsamt vid stopplinjen är inte samma sak som att stanna! Här är det många som gör misstag och nonchalerar/underskattar regeln. En regel är en regel, och när det gäller stopplikten så är både körskolelärare och poliser petiga.

Huvudled

Huvudled

 • Huvudleden är utmärkta med en huvudledsskylt. Skylten återkommer vanligtvis efter varje korsning. Observera att skylten är placerad efter korsningen, och inte före. Detta för att även andra bilar som nyligen kört in på huvudleden ska kunna se skylten.
 • Där huvudleden tar slut märks detta med ett slutmärke.
 • Du har väjningsplikt mot fordon som åker på en huvudled. Om du ska köra in på huvudleden är du alltså skyldig att lämna företräde åt dessa fordon.

Många “mindre” huvudled kan misstolkas som “små vägar” utan väjningsskyltar där högerregeln tillämpas. Gör inte detta misstag och var uppmärksam till när huvudleden faktiskt slutar.

Varning för vägkorsning

Högerregeln

På många vägar kan hända att det inte finns några skyltar eller förtydligande trafikregler som gäller för den specifika platsen. Därför behöver man en trafikregel som underlättar i liknande situationer. Högerregeln är en sådan och innebär att du ska lämna företräde åt trafik från höger.

 • Om inga andra väjningsregler gäller så skall högerregeln tillämpas.
 • Högerregeln skall tillämpas i korsningar, men även när fordon korsar varandras väg, exempelvis på en parkeringsplats.
 • För att påminna om att högerregeln gäller så kan skylten “Varning för vägkorsning” vara uppsatt. Observera dock att denna skylt är ett förtydligande, du ska även tillämpa högerregeln när denna inte är uppsatt.

I följande situationer ska du inte tillämpa högerregeln:

 • När du kör in eller kör på en huvudled.
 • Där det finns fungerande trafiksignaler.
 • När du kör in i en cirkulationsplats.
 • När vägmärkena väjningsplikt eller stopplikt är uppsatta.
 • När du lämnar ett accelerationsfält.

Situationer

 1. Här är ett exempel på hur man tillämpar högerregeln i en korsning. Den blåa bilen måste lämna företräde åt den röda bilen och även den vita bilen. Detta innebär alltså att den vita bilen kör först sedan den röda och till sist den blåa.
 2. Högerregeln gäller även på öppna platser, exempelvis parkeringsplats. Den blåa bilen ska lämna företräde åt den röda bilen.
 3. Här ser vi ännu ett exempel på högerregeln, den blåa bilen ska lämna företräde åt den röda bilen.
 4. Den röda bilen kommer från höger sida, detta innebär att den blåa bilen måste lämna företräde åt den röda bilen.

När högerregeln skall tillämpas så säger teorin att trafik åt vänster väjer mot dig. Men ta inte detta för givet utan invänta tills du förstår att bilisten tillämpar regeln. Människor gör alltid misstag!

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln innebär att du i största möjliga mån ska försöka att inte bli stillastående i korsningar eller på övergångställen och liknande. Detta leder till att du blockerar vägen för andra trafikanter.

Svängningsregeln tillämpas

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning så får du inte hindra eller bryta mötande trafik. Om du exempelvis ska svänga vänster i en korsning måste du lämna företräde åt de som tänkt köra rakt fram innan du svänger.

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att du ska lämna företräde åt all trafik när du kör ut från följande:

 • Parkeringsplats.
 • Fastighet (exempelvis hus eller tomt).
 • Bensinstation.
 • Gågata, gångfartsområde, vägren eller terräng.
 • Gångbana eller cykelbana som du korsat.

Bussregeln

 • Vid hastigheter under 50 km/h är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut.
 • Vid hastigheter över 50 km/h är bussen alltid skyldig att lämna dig företräde.

Fri väg

Som trafikant måste du alltid lämna fri väg för:

 • Utryckningsfordon (polisbilar, ambulanser och brandbilar) som har påslagna sirener eller blåljus.
 • Järnvägståg och spårvagnar.
 • Militärkolonn.
 • Grupper av barn med ledare.
 • Begravningsfölje.

Försök att i god tid ge plats åt utryckande fordon, detta kan du exempelvis göra genom att köra åt sidan. Om du är tvungen att stanna så ska du göra det, men försök att undvika att tvärbromsa framför ett utryckningsfordon.

Accelerationsfält

När du ska åka in på vägar med hög hastighetsgräns från en väg med låg hastighetsgräns så finns det oftast ett accelerationsfält. Alltså en sträcka som du har på dig att uppnå den hastighetsgränsen som du sedan ska in på. Här finns det inga väjningsregler, utan det gäller att du och de andra trafikanter ömsesidigt samspelar. Bygg upp hastigheten så fort som möjligt så blir det lättare för dig att komma in på vägen. Kommer du inte upp i hastigheten så finns det risk för att du blir påkörd bakifrån.

Cirkulationsregeln

När du närmar dig en cirkulationsplats så måste du väja för de som redan kör i den. Var noga med behålla lugnet och vänta på en lucka bakom ett fordon som har bra marginal från efterkommande fordon.

Varningslinje

Varningslinjen varnar dig om att kommande sträcka kan ha dålig uppsikt. Med andra ord är detta ett dåligt läge att påbörja en omkörning.

Källhänvisning

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 26 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.