Integritetspolicy

Gäller från och med 4 februari 2020


Teoriakuten AB, org nr: 559068-0848, (”Teoriakuten”), Aprikosvägen 1, 633 47 Eskilstuna, tillhandahåller en mobilapplikation innehållande körkortsutbildning (“Tjänsten”). Fysiska personer som laddar ner mobilapplikationen (“Medlem”) kan använda Tjänsten enligt nedanstående villkor (“Användarvillkor”).

§1 Acceptera användarvillkoren

Fysisk person som laddar ner någon av våra appar räknas som Medlem och accepterar dessa Användarvillkor.

§2 Ändring av användarvillkor

Teoriakuten kan komma att ändra dessa Användarvillkor. Ändrade villkor gäller automatiskt ett dygn efter att de först publicerats. Medlem bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om Medlem fortsätter att använda Tjänsten efter det datum då ändrade villkor träder i kraft innebär det att Medlem godkänt ändringarna.

§3 Insamling och användning av personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är de uppgifter som kan identifiera en Medlem som en fysisk person, exempelvis personnummer. De personuppgifter som Teoriakuten samlar in och sparar är de som Medlemmen själv väljer att ange. Teoriakuten värnar om din integritet och tar den på största allvar. Teoriakuten kommer aldrig att sälja eller ge dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke.

§4 Upphovsrätt

Allt material i appen är upphovsrättsskyddat och all kopiering eller annan spridning av materialet är förbjuden utan skriftligt godkännande.

§5 Tvist

Tvist i anledning av Användarvillkor ska parterna i första hand försöka lösa via vår kundtjänst. Om parterna inte kan enas ska Medlemmen välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Om parterna fortfarande inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol.

Kontakta oss

Har du några frågor så kan du kontakta oss på Teoriakuten.