Behörighet och krav

Behörighet och krav

I Sverige finns det olika behörigheter och krav för att få ta ett körkort. Du behöver uppfylla följande krav för samtliga nedanstående körkortsbehörigheter.

 • Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst 6 månader.
 • Du får inte ha något körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.

AM-körkort (moped klass I)

Körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra moped klass I (EU-moped) som är konstruerade för en hastighet av 45 km/h. Nedanstående punkter listar upp kraven för att få ett AM-körkort:

 • Du måste vara 15 år gammal.
 • Du måste inneha ett körkortstillstånd.
 • Du måste ha genomfört en utbildning för AM-körkort.
 • Du måste ha klarat kunskapsprovet för AM-körkort.

B-körkort (personbil)

Körkortsbehörigheten B ger dig rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg. Nedanstående punkter listar upp kraven för att få ett B-körkort:

 • Du måste vara 18 år gammal.
 • Du måste inneha ett körkortstillstånd.
 • Du måste ha genomfört riskettan och halkbanan (riskutbildningarna).
 • Du måste ha klarat kunskapsprovet och körprovet för B-körkort.

Utökad B-körkort (personbil)

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort. Nedanstående punkter listar upp kraven för att få ett B-körkort:

 • Du måste ha ett B-körkort.
 • Du måste ha klarat körprovet för utökad B-körkort.