Böter

Böter

Olika trafikförseelser

Trafikförseelse Bötesbelopp
Kört mot rött ljus 3 000 kr
Kört mot rött ljus med cykel/moped klass II/hästfordon 1 500 kr
Väjningsplikt (högerregeln) 2 000 kr
Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) 3 000 kr
Ej använt bilbälte vuxen 1 500 kr
Stopplikt 2 500 kr
Slitet däck 1 200 kr

Hastighetsöverträdelser

På väg med hastighetsbegränsning till och med 50 km/h.

Hastighetsöverträdelse Bötesbelopp
Överträdelse med 1-10 km/h 2 000 kr
Överträdelse med 11-15 km/h 2 400 kr
Överträdelse med 16-20 km/h 2 800 kr
Överträdelse med 21-25 km/h 3 200 kr
Överträdelse med 26-30 km/h 3 600 kr
Överträdelse med 31-35 km/h 4 000 kr
Överträdelse med mer än 36 km/h 4 000 kr

Hastighetsöverträdelser

På väg med högre hastighetsbegränsningar.

Hastighetsöverträdelse Bötesbelopp
Överträdelse med 1-10 km/h 1 500 kr
Överträdelse med 11-15 km/h 2 000 kr
Överträdelse med 16-20 km/h 2 400 kr
Överträdelse med 21-25 km/h 2 800 kr
Överträdelse med 26-30 km/h 3 200 kr
Överträdelse med 31-35 km/h 3 600 kr
Överträdelse med 36-40 km/h 4 000 kr
Överträdelse med mer än 41 km/h 4 000 kr