Riskettan

Riskettan

Riskettan är första delen av två delar i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort. Riskettan är en teoretisk utbildning och halkbana är en praktisk utbildning. I riskettan går man bland annat igenom hur trötthet, alkohol och droger påverkar en under körningen. Utbildningen kan du gå på hos en trafikskola som är godkänd att utbilda. Utbildningen kostar cirka 600 kr, varar i cirka 3 timmar samt gäller i 5 år.

Detta ska du ha lärt dig efter riskettan

  • Regler gällande trötthet och rattfylleri.
  • Beteendets och attitydens påverkan i trafiken.
  • Hur du som förare blir påverkad av stress och olika koncentrationsförhinder.
  • Olycksrisker bland kvinnor, män, yngre och äldre.
  • Risker, konsekvenser, omfattning, undvikande och kroppens påverkan gällande trötthet, rattfylleri och drogmissbruk.